Základní informace

Pořadatel: UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.

Organizátor soutěže Suchá vína online, Unie enologů ČR, z.s., zve všechny výrobce vína na soutěž, jejímž posláním je návrat moravského vinařství ke komplexním suchým bílým i červeným vínům plně srovnatelným s velkými víny Evropy a celého světa.

Soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné, která splňují podmínky viz Statut soutěže. Hrozny pro výrobu vína musí pocházet pouze z ČR (vinařská oblast Morava a Čechy).

Unie enologů hodnotí vína na svém pravidelném zasedání, minimální množství přihlášeného vína je 750 lahví ve chvíli přihlášení do hodnocení „Suchá vína online“, vzorek reprezentuje 6 ks lahví. Bílá vína mohou být do hodnocení přihlášena nejdříve 1. listopadu roku následujícího po sklizni. Červená vína mohou být do hodnocení přihlášena nejdříve 1. listopadu po dvou letech následujících po sklizni. Poplatek za hodnocení je 1.000 Kč s DPH za vzorek a zařazené víno může být opatřeno medailí „SVO“. 

Kompletní informace k podmínkám přihlášení do soutěže najdete záložce Statut soutěže.

Unie Enologů medaile

ING. MARTA ŠURÝNOVÁ VÍTKOVÁ

TAJEMNICE
+420 734 145 148
info@unieenologu.cz

www.unieenologu.cz